2018 was het jaar dat we onze eerste raadszetel haalden. De afgelopen maanden deden we hier verslag van alle politieke ontwikkelingen, uitdagen en successen van het afgelopen jaar. Het waren er vele, en we kijken dan ook vol trots terug op 2018. En we waren niet de enigen die in het afgelopen jaar belangrijke stappen hebben gezet in het vormgeven van een nieuwe wereld van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

2018 was het jaar dat we onze eerste raadszetel haalden. De afgelopen maanden deden we hier verslag van alle politieke ontwikkelingen, uitdagen en successen van het afgelopen jaar. Het waren er vele, en we kijken dan ook vol trots terug op 2018.

En we waren niet de enigen die in het afgelopen jaar belangrijke stappen hebben gezet in het vormgeven van een nieuwe wereld van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

Ik zie daar in het nieuwe jaar graag meer van.

Meer verzet tegen het huidige kabinetsbeleid bijvoorbeeld. Het jaar eindigde met ouderwets volksverzet in de vorm van gele hesjes. De “gewone” Nederlander waar Rutte zo vaak een beroep op doet, is terecht boos en verontwaardigd. Al jaren wordt die voorgehouden dat het beter gaat met de economie. De gewone Nederlander, u en ik, merkt daar echter niets van.

Het aantal werkende armen groeit en de tweedeling in de maatschappij neemt toe. In plaats van daar iets aan te doen versterkt dit kabinet de tweedeling. Door de belasting op voedsel te verhogen bijvoorbeeld, of door de lasten van de energietransitie die onze planeet zo nodig heeft bij gewone burgers te leggen en niet bij grote bedrijven. Het is aan links een alternatief te vormen voor de door extreemrechts gekaapte gele hesjes. Ik neem daar graag het voortouw in.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet won dit jaar op alle fronten terrein. Letterlijk: er werd in meer dan 11 gemeenten vreedzaam gedemonstreerd, mede dankzij een groeiende achterban van bewuste, veelal jonge, ouders die niet alleen hun eigen kind maar alle kinderen van Nederland een kinderfeest gunnen zonder blackface. Dat is tevens een morele overwinning op anderen die hen het grondrecht op demonstratie wilden ontnemen en daarin gesteund werden door volksvertegenwoordigers en media, de Telegraaf voorop. Dankzij de volhardende, immer vreedzame, manier waarop deze organisatie haar punt blijft maken, nemen steeds meer burgemeesters de beslissing hun lokale intocht van de koloniale, stereotyperende en racistische figuur te ontdoen. Meer vreedzaam verzet in 2019 dus.

2018 was ook het jaar van de vrouw. In de Verenigde Staten wonnen vrouwen van kleur in de tussentijdse verkiezingen stoeltje voor stoeltje een plek aan de politieke tafel. En vrouwen van kleur vormen in de Nederlandse media de voorhoede van de strijd tegen racisme. Meer hiervan in 2019 graag!

Vooruitblikken op 2019 kan niet zonder ook even achterom te kijken.

In 2019 vieren we namelijk honderd jaar Algemeen Kiesrecht. Vanaf dat moment mochten ook vrouwen zich in ons land met de landelijke politiek bemoeien. In 1896 was dat enkel mannen met status en ‘geschikte’ financiële middelen gegeven. In 1917, toen de Grondwet werd herzien mocht ook “de gewone man” naar de stembus. En in 1919 dus ook de vrouw. Het zou geweldig zijn dit jubileumjaar te vieren met het toetsen van Nederlandse wetten aan diezelfde grondwet. Niet door een senaat van oude partijpolitiek in de nadagen van hun carrière, maar door een onafhankelijk gerechtshof. De afgelopen honderd jaar hebben laten zien dat burger- en mensenrechten cruciaal zijn voor een menselijke maatschappij, laten we daar nu vorm aan geven.

Onze partij, de nationale en internationale politiek kijken terug op een roerig 2018. En wat mij betreft wordt het een even roerig 2019. Want de strijd tegen ongelijke economische kansen en verdeling, tegen racisme en discriminatie, tegen genderongelijkheid en politiek neo-fascisme vraagt ook in 2019 om onze moed en onze inzet. Evenals de strijd vóór mensenrechten en behoud en verbetering van ons leefklimaat. In het belang van alles dat leeft.

Om dat te kunnen doen moeten we ons verenigen. Samen de strijd aangaan tegen onrecht. Op straat, in de gemeenteraad en in de landelijke politiek. Dat is waar je ons zult vinden. En dat is waar wij jou hopen te vinden. Zij aan zij. BIJ1.

Laat 2019 het jaar zijn van meer. Meer verzet, meer emancipatie, meer vooruitgang. En meer leden! Daarom vragen we je om actief onderdeel te zijn van onze missie voor een samenleving waarin radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid de basis vormt voor verbinding, welzijn en welvaart voor allenBen je al lid? Breng dan een nieuw lid aan!Nog geen lid?  Meld je aan door te mailen naar partijbureau@bij1.org.

Sylvana Simons, partijleider BIJ1

BIJ1-kleurenbalk