Beste partijgenoten,

Het zijn en blijven voorlopig nog aparte tijden. Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, moeten we op zoek naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Fysieke ontmoetingen met een groot aantal mensen kunnen voorlopig niet doorgaan.

Dit geldt helaas ook voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij waren graag deze maand BIJ1 gekomen, maar helaas is dat nu niet mogelijk. Daarom houden we de ALV dit jaar pas eind oktober, desnoods digitaal. Alle leden hebben een mail ontvangen met daarin meer informatie over de komende ledenvergadering.

We hopen dat we elkaar na de zomer weer, hopelijk in een zo’n goed mogelijke gezondheid, kunnen treffen.

Met gelijkwaardige groeten, Partijbestuur BIJ1

Rebekka, Ivanka, Ryan, Leonieke, Lennon en Maurits

Bestuurswijziging

De bestuurstermijn van secretaris Leonieke Schouwenburg en partijvoorzitter Lennon Fokkens lopen bij deze ALV af. Lennon zal zich niet herkiesbaar stellen en heeft vanwege omstandigheden in de persoonlijke sfeer afstand genomen van zijn huidig voorzitterschap. De voorzitterstaken worden deze periode overgenomen door de andere bestuursleden.

We danken Lennon voor al zijn inzet voor de partij en we zijn blij dat hij ons tot de Algemene Ledenvergadering blijft versterken als algemeen bestuurslid.

Vanaf september 2018 heb ik me met volle overgave ingezet in het partijbestuur als voorzitter van BIJ1. We hebben de partij in korte tijd enorm zien groeien. Het is een hele rit geweest en ik heb genoten van het werken met de leden, de afdelingen en het bestuur zelf. Na deze intensieve periode heb ik besloten dat het verstandig was deze rol binnen het bestuur neer te leggen.

De komende periode zal ik actief blijven als algemeen bestuurslid en ik ga met veel energie de campagne in voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb er vertrouwen in dat we met zijn allen deze stijgende lijn op ieder gebied doorzetten naar een positief resultaat voor BIJ1!

We zien elkaar snel!

Met strijdbare groet, Lennon Fokkens

Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen? Check dan je spambox of mail naar partijbureau@bij1.org.

BIJ1-kleurenbalk