Afgelopen zondag 7 januari jl schoof partijleider en lijsttrekker voor Amsterdam BIJ1, Sylvana Simons, aan bij het televisieprogramma Buitenhof met presentator Pieter Jan Hagens.

Het werd een scherpe uitwisseling waar het er in eerste instantie op leek dat er, bij hoge uitzondering, een podium werd geboden om de inhoudelijke standpunten van te partij uiteen te zetten in aanloop naar de naderende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Simons legde uit wat radicale gelijkwaardigheid betekent en waarom deze onlosmakelijk verbonden is aan economische rechtvaardigheid. Helaas bleek de interesse voor gepasseerde stations zoals de bedreigingen aan het adres van Simons groter. Onze partijleider wist gelukkig goed aan te geven dat aandacht voor de sentimenten achter de volkswoede die zij over zich heen heeft gekregen, ons inzicht kan geven in wat burgers van dit land een groeiend gevoel van machteloosheid geeft. Het is onze overtuiging dat dit gevoel van machteloosheid door de politiek serieus genomen dient te worden.

En bij alles wat we doen, en waar we voor staan, zullen we overwegen of daar de kloof tussen de welgestelden en minima kleiner wordt of groter. Hoe we er voor kunnen zorgen dat alle mensen voldoende inkomen hebben om menswaardig van te kunnen bestaan. En dat we onze beschaving af kunnen meten aan het feit dat onze ouderen een waardige oude dag hebben, dat ze mensen zijn die nog meetellen en niet als een ‘kostenpost’ worden afgeschreven. Dat er dus voldoende wordt geïnvesteerd in de zorg. Dat er geen winst gemaakt wordt op alle zaken die levensnoodzakelijk zijn, zoals onze gezondheid. Dat iedereen fatsoenlijk kan wonen. Dat elk kind evenveel recht heeft op goed onderwijs.

In de aankondiging over de aanwezigheid van Simons besloot de redactie van Buitenhof onze partij te kwalificeren als 'migrantenpartij'. Dit doet onze leden, kiezers en kandidaten ruimschoots te kort.

Sylvana Simons bracht ook het fenomeen journalistieke verantwoordelijkheid ter sprake. In de aankondiging over haar aanwezigheid besloot de redactie van Buitenhof onze partij te kwalificeren als 'migrantenpartij'. Dit doet onze leden, kiezers en kandidaten ruimschoots te kort, en is onderdeel van een structurele frame vanuit rechtse en mainstream media.

Het is zeker de moeite waard de gehele uitzending terug te kijken; andere aanwezige gasten maakten een mooi umfeld met aandacht voor de uitlsuiting en uitbuiting van mensen met een beperking (column Sheila Sitalsingh), groeiende aandacht voor het zwarte lichaam binnen de kunst (An Demeester), en een blik op de noodzaak voor politieke revolutie gebaseerd op visie en idealen door Joop van den Berg, co-auteur van 'Zeventig jaar zoeken naar het compromis,' een standaardwerk over naoorlogse parlementaire geschiedenis.

Toekomstige interviewers zijn gewaarschuwd: onze Amsterdamse lijsttrekker is niet voor een gat te vangen!

De gehele uitzending is hier te bekijken!

BIJ1-kleurenbalk