Onze partij bestaat dankzij een diversiteit aan mensen. Het werk gebeurt vooral achter de schermen, maar in onze serie ‘BIJ1 lid uitgelicht’ verdienen zij het om even in de spotlight te staan. Bijvoorbeeld Elvis: hij zet zich in voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid door verhalen van mensen die niet voldoende worden gehoord te communiceren naar de massa door middel van audiovisuele producties.

Mijn naam is Elvis Ruth-Penuel, ik ben 25 jaartjes jong en ik woon in Amsterdam Zuidoost.

Wat betekenen gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor jou?

Ik zie om me heen nog teveel mensen die maken krijgen met uitsluiting en discriminatie. Vrouwen die nog altijd niet dezelfde kansen krijgen als mannen. Nieuwe jonge geluiden mogen niet gelden zoals de oude geluiden binnen organisaties. Ook in de politiek, media en entertainment wereld. Om nog maar niet te beginnen over de politie. Een radicaal gelijkwaardige toekomst zie ik als het drastisch veranderen van de politieke landschap. Concreet beleid en sancties formuleren voor tuig dat zich met discriminatie en uitsluiting bezig houden. En duidelijke straffen en maatregelen toepassen voor mensen die zich schuldig maken aan het verpesten van onze mooie gemengde society.

Wat betekenen intersectionaliteit en BIJ1 voor jou?

Intersectionaliteit betekent voor mij simpelweg dat je in de zoektocht naar een antwoord of oplossing voor een maatschappelijk probleem of vraagstuk, zoveel mogelijk rekening houdt met alle (sub)groepen die betrokken zijn bij de gevolgen van die beslissing. Er is onderzoek nodig naar de gevolgen voor alle betrokkenen bij elk beleid dat gemaakt wordt.

Neem de Zwarte Pieten discussie als voorbeeld: naast het feit dat we ons ten alle tijden moeten laten horen en vastleggen voor de wereld hoe discriminatie of uitsluiting zich in verschillende vormen uit, zie je dat het ook belangrijk is om mensen te mobiliseren om politiek actief te worden en vooral daar invloed uit te oefenen op beleid Persoonlijk vind ik intersectionaliteit in de politiek ver te zoeken. Omdat het wel het politieke uitgangspunt van BIJ1 is, ben ik lid geworden. Ik voel me thuis bij BIJ1, omdat het een partij is die verschillen van mensen echt omarmt. De maatschappij kan dat in deze huidige toxische klimaat heel goed gebruiken.

Wat doe je bij Amsterdam BIJ1?

Voor Amsterdam BIJ1 ben ik concreet actief als communicatie medewerker. Ik schiet en bewerk de video’s die de fractie nodig heeft. Soms is dat een conferentie waar Sylvana spreekt en soms is dat het editen van de bijdrages van de raadsleden in de raad. Het is afwisselend, creatief en leuk werk: ik mag de standpunten vertalen naar een mooie effectieve videoboodschap.Daarnaast ben ik actief voor het klimaat. Recent ben ik met een sociaal duurzaam project gestart in Amsterdam Zuidoost.

Het viel me op dat ondanks alle maatregelen, duurzaamheid onder veel bewoners uit de k-buurt geen groot thema op de agenda is. Daarom ben ik bezig met het proberen te realiseren van een windmolen. Bewoners kunnen mede eigenaar en onderdeel worden van het project. Kinderen kunnen deze zichtbaar ergens in de buurt zien en lessen erover krijgen waardoor de kennis over duurzaamheid zal groeien in de buurt.

Neem de zwarte pieten discussie als voorbeeld: we moeten ons ten alle tijden laten horen en vastleggen voor de wereld hoe discriminatie of uitsluiting zich in verschillende vormen uit, om mensen om meer mensen te mobiliseren.

Hoe kijk jij naar de huidige politiek?

De politiek mist transparantie in verschillende zaken die te maken hebben met besluitvormingen. Ik denk dat de doorsnee bewoner nog steeds niet genoeg begrijpt hoe politiek effect heeft op ons dagelijks leven. We moeten ook beter gaan begrijpen dat politieke beslissingen van partijen alleen kracht krijgen door financiering van het rijk. Wat is het stemgedrag van partijen wat moties betreft? Men zou hier meer onderzoek naar moeten doen.

Hoe kijk jij naar de toekomst?

De toekomst zie ik positief. Sylvana Simons is de eerste zwarte vrouw die ik ken, die met een eigen partij in korte tijd in de politiek is gekomen. Ik denk dat het veel jonge mannen en vrouwen van diverse achtergronden zal laten zien dat politieke betrokkenheid belangrijk is voor verandering. BIJ1 zal groeien omdat die groep aansluiting zal blijven vinden bij de partij.

BIJ1-kleurenbalk