Geweld tegen vrouwen door giftige mannelijkheid

Gisteren was de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt met alle schadelijke gevolgen voor het slachtoffer en ook voor de maatschappij. BIJ1 ziet dat er meer gekeken moet worden naar het aanpakken van schadelijke gendernormen die de onderliggende oorzaak hiervan zijn.

De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is sinds 2000 door de VN ingesteld om aandacht te vragen voor de eliminatie van dit geweld. Gisteren was het die dag. Het markeert dit jaar het begin van de wereldwijde campagne ‘ 16 days of activism against gender-based violence ’. Het thema dat de VN voor dit jaar heeft gekozen is seksueel geweld. BIJ1 ziet dat de omvang van (seksueel) geweld tegen vrouwen enorm is en ziet dat de noodzaak voornamelijk bij mannen ligt om dit geweld een halt toe te roepen.

Hoe vaak komt geweld tegen vrouwen voor?

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken. In Nederland komen we boven dit gemiddelde uit: maar liefst 45% van de vrouwen in Nederland heeft (seksueel) geweld meegemaakt. En gezien het grote aantal incidenten dat niet wordt gerapporteerd en gemeld ligt dat percentage waarschijnlijk nog hoger.

De eigen woonomgeving blijkt relatief de gevaarlijkste plek voor vrouwen en meisjes. Plegers van geweld tegen vrouwen zijn in veel gevallen de partner, de ex-partner of andere bekenden afkomstig uit de familie- of vriendenkring.Een ander confronterend feit is dat meer dan negen op de tien plegers van geweld man is. Niet alle mannen zijn daders, maar veelal zijn de daders wel mannen. Dat betekent dat mannen niet enkel het probleem zijn, maar juist ook onderdeel van de oplossing kunnen worden.

Meer feiten en cijfers zijn te vinden in dit kennisdossier van Rutgers.

Mannen: ken je grens en spreek je uit!

De nare realiteit is dat vrouwen en meisjes de grootste kans lopen om vermoord te worden op het moment dat ze de relatie met een man beëindigen en de periode die daarop volgt. Ook zijn er teveel mannen die geen nee willen horen als een vrouw hen duidelijk aangeeft geen interesse te hebben in contact. Het is aan de mannen om een vrouw en haar grenzen te respecteren.

Het is ook aan mannen om alles te doen om dit schadelijke mechanisme bij andere mannen te bevechten. Om te beginnen door niet langer passief te blijven, het zwijgen erover te doorbreken en zich uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen. Spreek als man andere mannen aan op ongewenst gedrag! Zeg iets, van die 'stoere' kleedkamerpraatjes en 'grappige' seksistische opmerkingen. En zeg iets, als vrouwen worden naroepen of als je vrienden een meisje zomaar aanraken.

We leven jammer genoeg in een wereld waarin vrouwen te vaak bang moeten zijn voor mannen. Dus we moeten het met elkaar echt hebben over de rol van mannen in onze samenleving. Het is de hoogste tijd om giftige mannelijkheid in al zijn vormen actief aan te gaan pakken!

BIJ1 tegen giftige mannelijkheid en voor radicale gelijkwaardigheid!

Emancipator

Mannen die zich willen uitspreken en inzetten verwijzen we graag door naar www.emancipator.nl. Je kunt Emancipator ambassadeur, educator of campaigner worden worden. Of aan de blogmarathon bijdragen en onderdeel worden van de Nederlandse White Ribbon Campagne.

BIJ1-kleurenbalk