Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft zich uitgelaten op een manier die niet past binnen het Nederlandse democratisch bestel. Volgens deze minister is -voormalig kolonie van het Koninkrijk der Nederlanden- Suriname een “failed state”. Dit zou te maken hebben met “de etnische opdeling”. Volgens Blok is er geen land met een multiculturele of multi-etnische samenleving waar mensen vreedzaam met elkaar samenleven.

Het mag duidelijk zijn dat Blok nog nooit in de Keizerstraat in Paramaribo is geweest waar moskee en synagoge gebroederlijk naast elkaar staan en van enige onrust, wrijving en agressie nog nooit sprake is geweest. Integendeel, met verschillende dagen waarop de gebedshuizen bezocht worden, deelt men de bijbehorende parkeerplaatsen met elkaar. Een staaltje vreedzaam samenleven waar Nederland een voorbeeld aan mag nemen.

Gezien het Nederlandse koloniale en slavernijverleden, zou het bewindslieden sieren als zij eerst verantwoordelijkheid tonen en excuses maken aan landen die hieronder geleden hebben alvorens met neerbuigende termen te strooien.

Het is voor BIJ1 geen verrassing dat de racistische en xenofobe denkbeelden die spreken uit zijn ‘prikkelende’ woorden van een VVD-minister komen. Al jaren zien wij de hitsigheid waarmee een dergelijk discours wordt gepromoot, om burgers angst in te boezemen en aandacht weg te leiden van falend beleid rondom zorg, onderwijs en, toeval bestaat niet, wonen.

Ondanks dat mogen we nooit wennen aan dit soort verdachtmakingen aan het adres van de multiculturele samenleving. BIJ1 ziet deze als een gegeven en als een voortdurende opdracht: waar mensen met verschillen samenleven, moeten zij allen moeite doen om recht te doen aan elkaar en de diversiteit van de samenleving als geheel. Daarbij passen geen fatalistische denkbeelden, maar inspirerende woorden die oproepen tot de uiterste inspanning om ruimte te maken en te houden voor een ieder die onderdeel uitmaakt van de samenleving.

Wij verwerpen het verkapte pleidooi voor een monoculturele samenleving dan ook. Nederland is dat nooit geweest, en zal dat ook nooit kunnen worden. Daarvoor zijn we gezamenlijk te zeer verbonden en individueel te uniek en eigenzinnig.

Leve de multiculturele samenleving!

BIJ1-kleurenbalk