Online discriminatie is niet acceptabel!

Ikram Taouanza en Hanneke Felten van Movisie deden onderzoek naar online discriminatie, op grond van etnische afkomst, religie of huidskleur en gericht op een persoon of op een groep.

Online discriminatie is een relatief nieuw verschijnsel in de digitale publieke ruimte. Omstanders denken vaak dat ze geen invloed hebben als ze er iets van zeggen. Dat is zeker niet het geval, zegt onderzoeker Hanneke Felten van Movisie. ‘Je moet duidelijk zijn over waar online gedrag over de grens gaat.’

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Hun activiteiten zijn georganiseerd in vier actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, zelfredzaamheid, participatie, veiligheid en huiselijk/seksueel geweld.

Ikram Taouanza en Hanneke Felten van Movisie deden onderzoek naar online discriminatie, op grond van etnische afkomst, religie of huidskleur en gericht op een persoon of op een groep. Dit onderzoek Het is het eerste Nederlands gepubliceerde onderzoek naar online discriminatie. Daaruit blijkt dat vooral de rol van omstanders ook online belangrijk is. ‘Er is een relatief nieuwe openbare ruimte van sociale media’, zegt Taouanza, ‘daar zijn nog geen heldere normen voor. We zitten in een soort puberfase, we moeten die sociale normen met z’n allen stellen, door direct duidelijk te maken dat je discriminatie ook online niet acceptabel vindt.’

Je moet duidelijk zijn over waar online gedrag over de grens gaat.

"Maar hoe grijp je precies in als omstander? Zowel in de literatuur als bij de experts die zijn geraadpleegd, wordt benadrukt dat het gaat om het aanspreken van daders. Op die manier wordt er een sociale norm gecommuniceerd dat de daders te ver zijn gegaan. Melden bij sociale media zoals Facebook en Twitter zodat zij het bericht weg kunnen halen, vinden de experts ook relevant maar heeft als nadeel dat daarbij meestal juist niet de daders worden aangesproken of de norm openlijk met anderen wordt gedeeld. Ook belangrijk wordt gevonden dat deze platforms duidelijk hun verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van online discriminatie." (Bron: "Online discriminatie aanpakken: wat werkt? Een eerste verkennend onderzoek" -Movisie)

Voor het onderzoek spraken Taouanza en Felten onder meer met Mimi van Dun (Mediawijzer), Onur Sahin (Universiteit Utrecht), Ron van Wonderen (Verwey Jonker) en BIJ1-partijleider Sylvana Simons als (ervarings)deskundige (online) discriminatie.

Je kunt het onderzoek lezen en downloaden op de website van Movisie>>

BIJ1-kleurenbalk