Probleemwijk? Probleempolitici!

Wie in een "probleemwijk" woont, moet voor criminaliteit dubbel zo hard worden gestraft, zegt Klaas Dijkhoff, fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. Dit is een openlijke, schaamteloze oproep tot discriminatie. Dijkhoff wil een Nederland waar gelijke rechten niet meer bestaan. Het is een aanslag op de rechtsstaat - en dat door een gepromoveerde jurist en voormalige Staatssecretaris van Justitie.

Dijkhoff heeft het trouwens niet over "probleemwijken" zoals de Zuidas van Amsterdam waar, tot grote schade van onze samenleving, massale belastingontduiking plaatsvindt. Maar over wijken waar bewoners vechten tegen armoede, slechte woningen, al bestaande discriminatie en ongelijke behandeling in het onderwijs. In de stijl van een demagoog verklaart Dijkhoff de bewoners simpelweg tot het probleem dat opgelost moet worden, met extra straffen.

BIJ1 leeft in deze wijken. We zien hoe hard mensen werken voor hun toekomst maar iedere keer weer worden aangevallen door populistische politici. Dit is onmenselijk, kwetsend en breekt mensen - ook ons want ook wij wonen daar. Politici hebben een verantwoordelijkheid om mensen te versterken en op te bouwen, alle Nederlanders, in al hun diversiteit, in radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

Echter verbaast het ons niet meer dat deze fascistoïde geluiden - hardere straffen als je in de verkeerde wijk woont - uit een partij komen die zich nog steeds liberaal noemt. We zien maar weer hoe dun het vernislaagje is over democratie en rechtsstaat in Nederland. Daarom willen wij Klaas Dijkhoff en de VVD graag herinneren aan Artikel 1 van de Nederlandse grondwet:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie [...] op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Op welke grond dan ook - inclusief de wijk waar je woont. Vanwege Artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat de "1" in de naam van onze partij. Wij blijven ervoor vechten.

De Nederlandse politiek is veel te makkelijk omgegaan met de schandalige uitspraken van Stef Blok en nu Klaas Dijkhoff. Dat geldt ook voor de bijdrage van Wilders, die op een zoveelste manier pleitte voor een Islamverbod, maar nauwelijks een weerwoord kreeg. Maar wij zijn er niet klaar mee. We zullen ons blijven inzetten in de gemeenten waar we al actief zijn. En om in de Tweede Kamer te komen om daar het scherpst mogelijke tegengeluid te laten horen.

BIJ1-kleurenbalk