Afgelopen week heeft de regering een nieuw akkoord gesloten omtrent het kinderpardon. Op het eerste gezicht lijkt dit akkoord in het voordeel van vluchtelingenkinderen: 700 aanvragen worden opnieuw beoordeeld. Dat is positief, want tijdens het (oude) kinderpardon werden meer dan 90% van de aanvragen afgewezen, door het zogenaamde “meewerkcriterium”. Dit meewerkcriterium maakte het vaak onmogelijk om aan de eisen van het pardon te voldoen, vandaar dat het Europees Gerechtshof ingreep. Maar terwijl van deze 700 kinderen het grootste deel verwacht wordt hier te mogen blijven, wordt het hele kinderpardon afgeschaft.

Dat is ontzettend slecht nieuws, want het betekent dat kinderen die al lange tijd in Nederland wonen in de toekomst wel uitgezet kunnen worden, zonder dat ze een extra regeling hebben om op terug te vallen. Juist voor deze kinderen was het pardon opgesteld, zodat zij wanneer ze zich hier in Nederland thuis kunnen voelen - nadat ze jarenlang hier hebben gewoond tijdens de asielprocedure – niet gedwongen uitgezet worden. Nu kan dat wel weer gebeuren.

De regering doet alsof het de schuld is van ouders dat vluchtelingenkinderen in lange asielprocedures komen. Steeds vaker blijkt echter dat de ‘Immigratie en Naturalisatie Dienst’ (IND) de procedure vertraagd door in hoger beroep te gaan, terwijl de rechtbank heeft laten zien dat de IND de asielaanvraag onterecht heeft afgewezen. “Daar komt bij dat IND medewerkers vaak niet komen opdagen voor rechtszaken waardoor het traject maanden vertraging oploopt. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit zal veranderen”, stelt de organisatie ‘Geen Kind aan de Kant!’.

BIJ1 roept daarom de regering op om zo snel mogelijk het kinderpardon opnieuw in te voeren en goedkoper te maken, en om het oude “meewerkcriterium” af te schaffen. Bovendien vindt BIJ1 het belachelijk dat de regering daarnaast ook minder vluchtelingen vanuit UNHCR-programma’s in Nederland wil ontvangen: in plaats van 750 slechts 500, en dat voor onbepaalde tijd.

BIJ1 is ontstemd dat partijen als CU hiermee akkoord kunnen gaan. Wij blijven ons hard maken voor een radicaal gelijkwaardig asielbeleid en strijden verder tegen de uitsluiting van mensen en tegen Fort Europa.

BIJ1-kleurenbalk