Zondag 9 december zijn BIJ1 leden vanuit het hele land samen gekomen in Rotterdam voor de laatste Algemene Vergadering van het jaar. Er werden nieuwe statuten aangenomen en de begroting werd gepresenteerd.

Zondag 9 december zijn BIJ1 leden vanuit het hele land samen gekomen in Rotterdam voor de laatste Algemene Vergadering van het jaar.

Na ieder artikel goed te hebben doorgespit en vele amendementen van de leden te hebben doorlopen hebben we nu definitief de vernieuwde statuten goedgekeurd. Het is heel waardevol om met BIJ1 leden samen democratisch tot dit belangrijke document te komen. Het bestuur wil middels dit bericht iedereen heel hartelijk bedanken voor de constructieve en vriendelijk manier waarop dit proces is gegaan.

Tevens is op de Algemene Vergadering de begroting voor 2019 gepresenteerd door penningmeester Leonieke Schouwenburg. Hieruit blijkt dat het van groot belang is voor BIJ1 om voor het komende jaar leden te werven. Als ieder BIJ1-lid in 2019 één nieuw lid weet te werven heeft BIJ1 voldoende middelen om onder andere de afdelingen financieel te onderhouden, vrijwilligers tegemoet te komen en alvast flink wat opzij te leggen voor onze campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

BIJ1-kleurenbalk