Bestuur BIJ1

Sylvana Simons

Partijleider

"In 2016 werd ik politiek actief omdat ik mijn podium en ervaring wil inzetten om een wereld te creëren die werkt voor iedereen op basis van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. De waarden die ik daarvoor wil inzetten zijn respect, zorg voor elkaar en samenwerking."

Na een carrière voor radio en televisie richtte Sylvana Simons samen met Ian van der Kooye in 2016 de politieke partij Artikel 1 op, nu BIJ1. Sylvana is partijleider en zit vanuit die hoedanigheid aan bij het partijbestuur. Tevens is Sylvana raadslid en fractievoorzitter voor BIJ1 in de Amsterdamse gemeenteraad, waar zij en haar fractie met succes de linkse oppositie vormen.

Leonieke Schouwenburg

Secretaris, partijbureau en kieslijst

"BIJ1 is de enige landelijke partij die zich inzet voor radicale gelijkwaardigheid en ik geloof dat dit de basis is van het samenleven in Nederland. Het is tijd dat we vanuit een andere visie gaan kijken naar de samenleving en de politiek, een meer inclusieve visie waarin gelijkwaardigheid centraal staat."

Leonieke Schouwenburg is, naast secretaris voor het partijbestuur van BIJ1, ook actief voor de Rotterdamse afdeling als bestuurslid. In het dagelijks leven zet zij zich via stichting MeSam in voor mens en samenleving. Ook heeft zij voor de SP vier jaar lang in de gebiedscommissie Feijenoord gezeten. Leonieke gelooft dat de kracht van BIJ1 in de steden en de wijken zit, die samen de landelijke partij sterk maken.

Ryan Ramharak

Penningmeester, veiligheid en kieslijst

"We worden geboren met een bepaald lichaam, in een bepaald gezin, in een bepaalde stad en een bepaald land. Dit alles valt buiten onze controle en de tijd leert hoe deze factoren invloed hebben op hoe je opgroeit en tot wie je jezelf ontplooid. In de ideale wereld zouden deze beginfactoren niet uit moeten maken en zou ieder mens zich ten volle moeten kunnen ontwikkelen tot een gelukkig mens."

Ryan Ramharak kwam bij BIJ1 terecht na lang zoeken welke politieke partij die, als biculturele, non-binaire trans persoon het beste kon vertegenwoordigen. Vanuit diens perspectief als trans persoon, werkzaam bij de Rijksoverheid en voormalig bestuurslid van COC Nijmegen speelt Ryan een belangrijke rol in de verbinding van gemarginaliseerde groepen met de politiek. Tegenwoordig woont die in Den Haag, waar die mede-oprichter is van de lokale afdeling.

Ivanka Annot

Interne organisatie, strategie, campagne en kenniscentrum

"Mijn achtergrond als kunstenaar heeft me de drijfveren gegeven om waar te maken wat er nog niet is, om radicale veranderingen te stimuleren en mensen aan te spreken op de rol die we allemaal hebben in het creëren van samenleving die rechtvaardig is voor iedereen. Als wit persoon ben ik me hierbij bewust van mijn positie en poog ik het voetwerk te doen om het podium vrij te maken voor stemmen die gehoord moeten worden."

Ivanka Annot is BIJ1-lid van het eerste uur. Ooit in haar vroegere thuisbasis Groningen bekend het opzetten en runnen van een gratis restaurant en huiskamer, nu in Amsterdam coördineert ze particuliere opvang voor ongedocumenteerden. Naast haar vele activiteiten zet ze met veel plezier haar ervaringen en kennis in voor het landelijk bestuur van BIJ1.

Rebekka Timmer

Afdelingen, ideologie, democratie en dekolonisatie

"Als overtuigd antikapitalist en antikolonialist kun je niet anders dan kiezen voor BIJ1. De onhoudbaarheid van de systemen zijn helder. Daarom is het onvermijdelijk en hoog tijd dat we met elkaar een alternatief organiseren op basis van rechtvaardigheid en solidariteit. "

In 2018 werd de toen 18-jarige Rebekka Timmer in Hilversum verkozen tot één van de jongste gemeenteraadsleden van Nederland voor de SP waarvoor zij sinds haar twaalfde actief was. In november verliet zij de raad om de overstap te maken naar BIJ1. Rebekka heeft vanaf haar eerste kennismaking met de partij de organisatie rondom de coördinatie van de lokale afdelingen op zich genomen en ondersteunt zij de jongerenorganisatie Radicaal. Tevens is zij actief voor Hilversum BIJ1.

Maurits Boote

Coördinatie communicatie, perscontact en ledenbinding

Toen ik vroeger op een begeleide leefgroep moest wonen, werd ik gediagnosticeerd met een autoriteitsprobleem. Toen al zei ik dat niet ik het probleem was, maar autoriteit. Later heb ik er mijn werk van kunnen maken om (on)gelijkwaardigheid zichtbaar en (on)macht bespreekbaar te maken in de jeugdzorg. Die emancipatie-weg heeft vanzelfsprekend en gelukkig kruispunten gekregen met BIJ1.”

Maurits Boote is werkzaam als ervaringsdeskundige bij een jeugdzorginstelling en mede-ontwikkelaar van het ExpEx platform. Hij is direct bij de oprichting van de partij lid geworden en nadat hij insprak in de Amsterdamse Gemeenteraad miste hij BIJ1 in zijn eigen stad Utrecht en heeft hij het initiatief genomen om hier een lokale afdeling te laten groeien.

Lennon Fokkens

Privacy en digitale veiligheid

"Via het bestuur wil ik me naar mijn beste kunnen inzetten om BIJ1 in Nederland echt groot te maken en door te ontwikkelen naar een sterke landelijke partij met als uiteindelijk een fantastisch resultaat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Met z'n allen brengen wij Nederland BIJ1!"

Lennon Fokkens was tussen september 2018 en voorjaar 2020 partijvoorzitter van BIJ1. Nu focust hij zich op privacy en digitale veiligheid. Hij maakte kennis met de partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, toen nog als kandidaat-raadslid voor de Piratenpartij Amsterdam. De boodschap van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid die BIJ1 uitdraagt is precies dat wat Lennon gelooft dat de Nederlandse politiek vandaag de dag mist.

BIJ1-kleurenbalk