Bestuurslid Amsterdam

Amsterdam BIJ1 zoekt nieuwe bestuursleden om ons team aan te vullen.

Wat we van je verwachten: dat je enthousiast bent en zowel mee wil denken als praktisch aan het werk gaat.

We verwachten dat je onze uitgangspunten kunt onderschrijven: radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Je vindt het vanzelfsprekend dat we ons verzetten tegen racisme en seksisme, opkomen voor groepen die worden achtergesteld en gemarginaliseerd en dat we kritisch staan tegenover een economisch systeem dat armoede produceert. We beschouwen onszelf als linkser dan de andere partijen.

We gaan er vanuit dat je een band hebt met Amsterdam.

Het bestuur vergadert eens in de twee weken op een avond. Daarnaast verdelen we onderling taken en kan je ook gevraagd worden om in commissies te gaan zitten. Momenteel zijn we vooral op zoek naar mensen die expertise hebben op het gebied van communicatie/ PR en (social) media.

Momenteel zijn we vooral op zoek naar mensen die expertise hebben op het gebied van communicatie/ PR en (social) media.

Het is fijn als je ervaring hebt met een van de achterbannen waar we mee samenwerken en waar we voor opkomen. Bij de samenstelling van het bestuur zullen we rekening houden met de diversiteit: BIJ1 is gebouwd op intersectionaliteit en representatie van mensen die in de samenleving gemarginaliseerd worden. Daarom nodigen we nadrukkelijk niet-witte mensen, vrouwxn, en mensen uit andere gemarginaliseerde posities, bijvoorbeeld wat betreft seksuele voorkeur en genderidentiteit, beperking, religie, sekswerkers en voormalige vluchtelingen uit om te solliciteren.

Solliciteren

We werken op basis van vrijwilligheid, het bestuur wordt niet betaald.

De officiële verkiezing van bestuursleden duurt nog even, maar we willen graag dat wie daar iets voor voelt al met ons meewerkt als kandidaatsbestuurslid, zodat we wederzijds kunnen zien of het klikt.

Wil je overwegen om je bij ons aan te sluiten en te komen kennismaken, stuur ons dan een A4-tje of video met je naam, je werkzaamheden en activiteiten, je motivatie om met ons mee te doen en, als dat kan, welke mensen je kunt vertegenwoordigen en waar je je het liefst voor zou willen inzetten. Ook de eventuele thema’s die je het meest interesseren zien we graag.

Sollicitaties graag opsturen naar amsterdam@bij1.org vóór 20 februari 2020.

Heb je daaraan voorafgaand nog vragen, kun je deze stellen aan Simone van Eik via simone@bij1.org

BIJ1-kleurenbalk