E-mail aan de Eerste Kamerfracties

Roep samen met ons de partijen in de Eerste Kamer op om niet in te stemmen met dit wetsvoorstel. Kopieer onderstaande tekst en verstuur deze naar een van de mailadressen!

Geachte senator,

In oktober 2019 heeft uw partij in de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat er voor gaat zorgen dat opsporingsambtenaren, zoals de politie, extra bescherming zullen genieten rondom het inzetten van (dodelijk) geweld.

Dit is een onbegrijpelijk en onacceptabel besluit. Zeker nu er overal in Nederland wordt geprotesteerd tegen racistisch politiegeweld, ook door de Nederlandse politie.

 • In 2012 werd de 17-jarige Rishi Chandrikasing door de politie doodgeschoten op station Den Haag Holland Spoor.
 • In 2015 overleed Mitch Henriquez nadat de politie een illegale nekklem tegen hem gebruikte in Den Haag. Eén van de verantwoordelijke agenten werd vrijgesproken, de ander kreeg slechts 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.
 • In 2016 werd Mitchel Winters in het Beatrixpark in Schiedam doodgeschoten. Een lot dat ook zijn vader overkwam in 2010. De agent die Mitchel doodschoot werd vervolgens vrijgesproken.
 • In 2018 werd een Marokkaanse arrestant mishandeld met een wapenstok, waarna agenten filmpjes van de mank-lopende arrestant deelden in een appgroep waarbij ze zichzelf ‘Marokkanenverdelgers’ noemden.
 • In april 2019 werd voor Raymon Gokoel een ambulance gebeld door een buurtbewoner. Hij overleed nadat de politie, die mee was gekomen, hem toetakelde en sporen van geweld achterlieten op zijn hoofd, armen en benen.
 • In september 2019 werd Salim Hadj Ali zonder zijn kleren en niet werkende lever, nieren en darmen naar het LUMC gebracht en overleed hij, nadat hij hardhandig was gearresteerd.
 • In maart van dit jaar werd Tomy Holten in Zwolle hardhandig tegen de grond gedrukt door politie waardoor hij niet meer kon ademhalen en op het politiekantoor is overleden.
 • Politiechef Fatima Aboulouafa trok aan de bel over racistische en gewelddadige misstanden binnen de politie, maar zij werd naar huis gestuurd en uiteindelijk ontslagen.

Ik verzoek jullie fractie dan ook dringend om niet met het wetsvoorstel in te stemmen en te kiezen voor de veiligheid van burgers, boven het verder beschermen van het geweldsmonopolie.

Hoogachtend,

Stuur dit bericht naar één of meerdere van de onderstaande fracties:

Mail de Eerste Kamerfractie van GroenLinks

Mail de Eerste Kamerfractie van D66

Mail de Eerste Kamerfractie van de PvdA

Mail de Eerste Kamerfractie van de SP

Mail de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie

Mail de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren

Als bovenstaande links niet werken, kun je zelf deze e-mailadressen kopiëren en plakken:

 • groenlinks@eerstekamer.nl
 • d66@eerstekamer.nl
 • pvda@eerstekamer.nl
 • sp@eerstekamer.nl
 • christenunie@eerstekamer.nl
 • partijvoordedieren@eerstekamer.nl
BIJ1-kleurenbalk