E-mail aan het Ministerie

BIJ1 staat voor mensenrechten en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben om die rechten in stand te houden. Doe mee voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid door een mail te sturen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kopieer de onderstaande tekst en stuur deze op via dit contactformulier.

T.a.v. de heer Rutte en de heer Blok,

Afgelopen maandag werd George Floyd op gruwelijke wijze vermoord door de politie in de Verenigde Staten. Het is de zoveelste politiemoord in de VS op een zwart persoon. De betrokken agenten zijn bij uitzondering dan wel ontslagen, maar dat brengt George Floyd niet terug. De manier waarop zwarte mensen in de VS worden behandeld door de autoriteiten en de hoeveelheid politiemoorden op zwarte mensen laten zien dat het land structureel mensenrechten schendt. Het leven in ‘the land of the free’ is een alleenrecht voor witte mensen.

Daarbovenop werd een zwarte journalist gearresteerd terwijl hij verslag deed van de opstanden tegen het politiegeweld. Hoewel hij weer is vrijgelaten, symboliseert deze openlijke en directe aanval op de persvrijheid wat democratie in de VS waard is.

Het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met totalitaire leiders staat haaks op het imago van Nederland als hoeder van het internationale recht. Daarom wil ik een dringend beroep op u doen om ambassadeur Pete Hoekstra, de vertegenwoordiger van het staatshoofd van de VS in Nederland, op het matje te roepen en hem aan te spreken op de structurele mensenrechtenschendingen en de teloorgang van de democratie in zijn land.

Ik hoop dat u net zo hecht aan mensenrechten als ik doe en uw daarom verantwoordelijkheid wilt nemen voor de verdediging hiervan. Het is tijd om een kant te kiezen: staat u aan de kant van mensenrechten of aan de kant van racistisch machtsvertoon?

Hoogachtend,

BIJ1-kleurenbalk