Sta op voor gelijkwaardigheid

Sta jij ook voor radicale gelijkwaardigheid? Sluit je dan aan bij BIJ1.

BIJ1 is een jonge politieke partij die staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. Een partij die onderdeel wil zijn van een actieve overheid die onze vrijheden versterkt zonder misbruik te maken van de zorgen die leven bij burgers door ze in te zetten om angst te zaaien en verdeeldheid in de hand werkt. Een partij die zich inzet om de samenhang en onderlinge solidariteit van alle Nederlanders te versterken.

De politieke missie voor gelijkwaardigheid wordt op papier al eeuwenlang geborgd door artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Desondanks constateren we dat deze waarden binnen onze dagelijkse politieke, sociale en economische realiteit steeds vaker stelselmatig met voeten worden getreden. Openlijke islamhaat, toenemende xenofobie, structurele discriminatie van mensen op basis van gender, seksuele voorkeur en/of huidskleur en groeiende economische ongelijkheid zijn aan de orde van de dag. Helaas lijkt het huidige politieke discours dit liever aan te wakkeren in plaats van weg te nemen. Steeds vaker zien we wetsvoorstellen die strijdig zijn met onze grondwet. En steeds vaker horen we politici uitspraken doen die burgers wegzetten als minderwaardig en ongewenst.

Uitklappen
BIJ1-kleurenbalk