Webinars BIJ1

BIJ1 Live Webinar #5: Witte onschuld en verantwoordelijkheid

De livestream vind je op onze Youtube-kanaal. Like en subscribe om al onze content te krijgen!

De volgende webinar 'Witte onschuld en verantwoordelijkheid' met Gloria Wekker, Anja Meulenbelt en Ruud Tevreden vindt plaats op 22 juli om 17:00.

Aanmelden? Mail naar amsterdam@bij1.org.

"Racisme is een wit probleem". Betekent dat dan ook dat witte mensen een rol te spelen hebben in het bestrijden van racisme? En wat voor een rol?

Waarom hebben zoveel witte mensen het er moeilijk mee dat ze aangesproken worden op hun kleur, hun etniciteit en op hun verantwoordelijkheid? Hoe kunnen we witte mensen er toe aanzetten om een punt te zetten achter een lange periode van ‘witte onschuld’? Willen ze dan niet liever een deel zijn van de oplossing, in plaats van deel te zijn aan het probleem?

Veteranen professor Gloria Wekker en Anja Meulenbelt spreken over wit bondgenootschap.

Professor Gloria Wekker

- Emeritus hoogleraar gender en etniciteit Universiteit Utrecht

- Gasthoogleraar Universiteit Luik

- Medeoprichter van de zwarte Jacobinen, vier ervaren zwarte vrouwen die advies geven aan jongere zwarte vrouwen.

- Schreef het aan te raden boek: Witte Onschuld

Anja Meulenbelt

Bestuurslid Amsterdam BIJ1 en schrijver.

Moderator Ruud Tevreden

Bestuurslid Amsterdam BIJ1.

Over BIJ1 live webinars:

Amsterdam BIJ1 organiseert deze tweewekelijkse serie webinars met verdiepende lezingen over verschillende politieke en maatschappelijke speerpunten van onze partij. Leden en geïnteresseerden zijn welkom om dit online bij te wonen. We nodigen verschillende sprekers uit, waaronder onze partijleider, duo-raadsleden, bestuursleden en andere betrokkenen. Zij bespreken de thema’s vanuit hun inhoudelijke expertise of persoonlijke en politieke ervaring. De thema’s behandelen we zo intersectioneel en actueel mogelijk.

BIJ1-kleurenbalk